Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Thông tư 76/2014/TT-BGTVT định mức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

19-04-2018
Ngày 19/12/2014 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về việc công bố định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT để sử dụng được định mức này Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Hướng dẫn tải và áp dụng định mức cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải trên Dự toán Eta như sau:

Cơ sở xác định của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 như sau:

  • Căn cứ theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14/6/2005;
  • Căn cứ theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ Về sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;
  • Căn cứ theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;
  • Căn cứ theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Kết cấu của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT gồm:

  • Mục 1: Gia công chế tạo và lắp ráp phao báo hiệu hàng hải;
  • Mục 2: Gia công chế tạo và lắp ráp phụ kiện phao báo hiệu hàng hải;
  • Mục 3: Gia công chế tạo và lắp ráp các phụ kiện xích.

Hiệu lực thi hành của Thông tư 76/2014/TT-BGTVT:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BGTVT ngày 14/2/2011 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA