Chào mừng bạn !

Đăng ký thành viên để có thể thảo luận, chia sẻ, trò truyện riêng,... với bạn bè trong cộng đồng Diễn Đàn Kế Toán.

Đăng Ký Ngay !

Chia Sẻ Hướng dẫn hạch toán kế toán tiền lương

hoantv

ADMIN
Tham gia
10/9/19
Bài viết
26
Kế toán thường phải tính lương và thanh toán lương cho nhân viên hàng tháng. Ngoài các chi phí về lương, kế toán còn phải tính các khoản các phụ cấp và tiền thưởng của nhân viên, các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN….Vậy hạch toán kế toán tiền lương như thế nào? Gia đình kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tiền lương trong bài viết dưới đây
1.Hạch toán tiền lương
Nợ các TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642…
Có TK 334
Tùy từng mục đích trả lương cho bộ phận nào thì bạn hạch toán theo tài khoản tương ứng
2.Hạch toán các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, BHTN
-Tính trừ vào lương của nhân viên
Nợ TK 334: 10,5%
Có TK 3383 –Bảo hiểm xã hội: 18%
Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 3%
Có TK 3389- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
-Tính vào chi phí của doanh nghiệp
Nợ các TK 154, 241, 627, 622, 623, 641, 642…: Tiền lương tham gia BHXH x 24%
Có TK 3383- Bảo hiểm xã hội: 18%
Có TK 3384- Bảo hiểm y tế: 3%
Có TK 3389-Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
Có TK 3382- Kinh phí công đoàn: 2%
3.Khi nộp tiền BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ
Nợ TK 3383: 26% học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
Nợ TK 3384: 4,5%
Nợ TK 3389: 2%
Nợ TK 3382: 2%
Có TK 111, 112: 34,5%
4.Trả lương cho công nhân viên các bộ phận
-Trả lương cho nhân viên:
Nợ TK 334
Có TK 1111/TK 1121
-Nếu nhân viên ứng trước lương:
Nợ TK 334
Có TK: 111, 112
 
Top Bottom