Chào mừng bạn !

Đăng ký thành viên để có thể thảo luận, chia sẻ, trò truyện riêng,... với bạn bè trong cộng đồng Diễn Đàn Kế Toán.

Đăng Ký Ngay !

Hỏi & Đáp Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê bằng giấy khi xuất bán cho khách hàng hay không?

hoantv

ADMIN
Tham gia
10/9/19
Bài viết
26
Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 và Khoản 1, 2 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013
Hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập kèm bảng kê bằng giấy.
Doanh nghiệp không được lập hóa điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.
 
Top Bottom